Slavnostní setkání se starostou města

Setkání se starostou města Kosmonos p. Vaňkem proběhlo v nádherné atmosféře zrcadlového sálu  kosmonoského zámku za přítomnosti i dalších členů vedení města Kosmonos. Pozvání přijal i náměstek primátora města Mladá Boleslav p. Daniel Marek. Poděkovali celému týmu za vzornou reprezentaci na ME v Anglii. V uvolněné atmosféře dostali oba představitelé na oplátku trička Fan clubu. Na programu bylo kromě prezentace z Anglie a promítnutí DVD soutěžní skladby  i ohlédnutí za uplynulými léty, od počátků v roce 1996 až do dnešních dnů.

Obrazem: Fotogalerie