Mažoretky v době covidu

Tato doba nepřeje kolektivním sportům. Tělocvičny jsou zavřené, venku nepříznivé počasí, zima. Naposledy jsme mohly společně trénovat před vánocemi a doufat, že se snad uskuteční twirlingové soutěže, plánované na začátek roku 2021.

Ale…. covid to naplánoval jinak. Aby se udržely dosavadní návyky a fyzická úroveň dětí, připravily trenérky on-line tréninky. Čtyřikrát týdně se u obrazovek počítačů scházely, posilovaly a pilovaly twirlingové prvky. Učily se nové sestavičky, taneční  kroky a pózy a mnoho dalšího. Pod vedením akreditované mezinárodní  lektorky  Svazu mažoretek a twirlerek  absolvovaly 2x měsíčně společné tréninky.  Videa a foto z těchto tréninků je možné shlédnout na instagram@pomnenkykosmonosy. Přesto, že jsme se nemohly scházet v tělocvičnách nebo na hřištích, se díky on-line tréninkům podařilo udržet děvčata u našeho sportu.  Za to patří trenérkám velký dík. Veškeré záležitosti ohledně tréninků a chodu klubu jsme řešily na pravidelných trenérských schůzkách na Skypu.

Svaz mažoretek a twirlingu NBTA ČR připravil pro trenéry a vedoucí skupin seriál vzdělávacích webinářů, kterých se zúčastnily postupně všechny naše trenérky.  Školitelé byli nejen z oblasti mažoretek a twirlingu, ale i z dalších oborů, např. z oblasti zdravotních cvičení dětí nebo z oblasti právních záležitostí při vedení klubu.

Tento měsíc se již připravujeme na první on-line soutěž sól a dvojic, které se zúčastní i naše děvčata.  Na červen pak, pokud to situace dovolí, připravujeme již 8. ročník Odpoledne s Pomněnkami, při kterém budeme slavit i 25. let trvání našeho klubu. Na červenec a září připravuje Svaz mažoretek  další (snad již plnohodnotné) soutěže.

Těšíme se, až se budeme moci opět pravidelně scházet a trénovat tak, jak jsme byly zvyklé.

Úspěchy a shrnutí roku 2020

Rok 2020 byl pro klub mažoretek a twirlerek TJ Sokol Kosmonosy, z.s. vzhledem k pandemii
Sars-Cov-2, velmi náročný. Soutěže se neustále přesouvaly, až se skoro všechny úplně zrušily.
Přestože jsme nemohly trénovat v tělocvičně, nezahálely jsme a trénovaly jsme online nebo
na venkovních hřištích, pokud to počasí umožňovalo. Našly jsme také pár společných chvil a
dokázaly jsme se o to více semknout.
V průběhu roku jsme absolvovaly pouze 3 soutěže v době, kdy to zdravotní situace dovolila.
Byly pro nás velmi úspěšné. Na konci června jsme již tradičně uspořádaly naše Odpoledne s
Pomněnkami, kde naše děvčata předvedla všechna svá vystoupení, která byla původně
připravena na soutěže pro tento rok. Dále jsme si užily náš společný výlet do Krkonoš na
Dvoračky. V srpnu jsme po prázdninové pauze absolvovaly tradiční 14-ti denní soustředění
v Janově nad Nisou, kde se postupně vystřídaly všechny naše skupiny. Účastnily jsme
se doprovodných programů na několika významných společenských akcích v Mladé Boleslavi
a okolí. Mezi nejvýznamnější patří Mistrovství ČR v cyklistice a koncerty Podnikového
dechového orchestru ŠKODA AUTO Mladá Boleslav.

ÚSPĚCHY ZA ROK 2020

MČR WBTF v Twirlingu-7.3.2020
1. místo a titul Mistr ČR + postup na Evropský pohár- Michaela Ratimcová a Tereza Prskavcová (duo)
1. místo + postup na Evropský pohár- Zuzana Hušáková (3 hůlky)
2. místo a titul I. Vicemistr ČR + postup na Evropský pohár- Lucy Tarnoci (solo)
2. místo a titul I. Vicemistr ČR + postup na Evropský pohár- skupina juniorek (traditional dril corp)
3. místo a titul I. Vicemistr ČR + postup na Evropský pohár- Edita Zabadalová (2 hůlky)

Ostrovský pohár v twirlingu-29.8.2020
1. místo-Anežka Šulitková (rytmické taneční sólo)
1. místo-Andrea Ulmanová a Anežka Šulitková (duo)
1. místo-Natália Kovácsová a Anežka Šulitková (rytmické taneční duo)
2. místo-Natália Kovácsová (sólo)

Kvalifikační kolo sól a duí klasické mažoretky 26.-27.9.2020
2. místo-Tereza Kocverová a Kristýna Čížová (duo)
5. místo + postup na MČR-Adéla Dvořáková a Martina Koldová (duo)
6. místo + postup na MČR-Kristýna Šťastná (sólo)
8. místo + postup na MČR-Adéla Staňková (sólo)

Soustředění – Janov 2020 – info a seznam věcí

Seznam věcí zde:

Letní soustředění mažoretek_1.běh 8.-15.8.2020

Letní soustředění mažoretek_2.běh 15.-22.8.2020

POZOR ZMĚNA ČASU PŘÍJEZDU!!!
1.běh – příjezd sobota 8.8.2020 9 -10 hod
2.běh – příjezd sobotu 15.8.2020 twirlingový tým do 8.30 hod, ostatní 9 – 10 hod

Pozor sjezd na Jablonec je stále uzavřen, nejlepší je to objet přes Liberec a Kunratice, zde je mapka:

Potvrzení o bezinfekčnosti bude zveřejněno a zasláno emailem nejpozději týden před začátkem soustředění.