Čarodějnice v Altamiře, Klatovy video

[media id=36]

Během týdne rozdělím na jednotlivé části.