Trénink twirlingu s Luckou Matouškovou

V neděli 15.10.2017 bude trénink twirlingových sol a duí s Luckou Matouškovou.

Trénink bude na pastelce!!!

čas: 8:00-10:30 děvčata pod vedením K. Klikarové a A. Ulmanové

10:30-12:30 E. Weberová, A. Kirchschlägerová a K. CHudobová

13:00-15:00 děvčata pod vedením N. Richterové