Michal Nesvadba v DK MB

Návratka
Potvrzuji, že se má dcera ………………………………… zúčastní vystoupení v DK MB dne 9.5.2010
na doprovodném programu Jazykové školy angličtiny pro děti a programu Michala Nesvadby.
Sraz ve 14,30 před hlavním vchodem DKMB. S sebou mažoretkový kostým, hůlku, bílé boty a podkolenky. Předpokládaný konec akce je v 18 hod. Více na www.angličtinaproděti.cz
Podpis rodičů ……………………………………………………………